Phấn đấu đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 50 triệu đồng
UBND thị xã Sông Cầu vừa triển khai đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao trên địa bàn thị xã.

Nuôi trồng thủy sản trên mặt biển Vịnh Xuân Đài

Theo đó, giai đoạn 2021-2025 duy trì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân đạt 2,9%/năm, giá trị sản xuất đóng góp khoảng 10% trong cơ cấu kinh tế của thị xã; giai đoạn 2026-2030 đạt 3-3,5%/năm đóng góp khoảng 4% trong cơ cấu kinh tế của thị xã. Giá trị sản phẩm thu được bình quân trên một đơn vị diện tích trồng trọt, mặt nước nuôi trồng thủy sản chủ lực, đất trồng rừng sản xuất tăng gấp 1,3 đến 1,5 lần. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tôm hùm và tôm thẻ Sông Cầu. Bên cạnh đó, thị xã phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; xã Xuân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 50 triệu đồng. Thành lập 01 hợp tác xã kiểu mới, 01 hợp tác xã nâng cao, mỗi xã, phường có 1 đến 2 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp….

Để đạt được mục tiêu này, TX Sông Cầu đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là, tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao; tập trung rà soát quy hoạch, định hướng các khu, vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của thị xã; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào các khâu sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, thúc đẩy cơ giới hóa, tự động hóa nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và dịch vụ logistis; mở rộng quy mô diện tích sản xuất sản phẩm sạch, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị. Đồng thời, tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn lực phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

MỸ CHUNG

Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ XUÂN LỘC, THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN Chịu trách nhiệm nội dung: Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc. Địa chỉ: thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257 3711335 Email: xuanloc.songcau@phuyen.gov.vn Trang thông tin đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Ghi rõ nguồn phi phát hành thông tin từ Website này.