Tổ chức kỳ họp lần thứ 05 HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII
Trong 02 ngày 15 và 16/12/2021, HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 05. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và quyết định một số nội dung, chủ trương quan trọng khác của thị xã.

Dự kỳ họp, về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; về phía thị xã có các đồng chí Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu; Trần Kinh Danh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Phan Trần Vạn Huy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Trần Thị Hồng Lĩnh, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; các vị đại biểu HĐND thị xã khóa XII; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND 13 xã, phường.     

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Kinh Danh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã biểu dương những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thị xã đã chủ động, tích cực, chung sức đồng lòng, vừa triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống nên tình hình kinh tế, xã hội năm 2021 của thị xã cơ bản ổn định. Trên địa bàn thị xã, từ đầu tháng 7/2021 đã xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên sau khi trở về từ Bệnh viện đa khoa tỉnh; từ ngày 23/7/2021 đã thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thị xã theo các Chỉ thị số 15, 16, 19 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, đến đầu tháng 10/2021 thị xã Sông Cầu trở về trạng thái bình thường mới, thực hiện theo Nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Kỳ họp thứ 05 HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 do đồng chí Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày trước kỳ họp đã nêu rõ: Trong năm 2021, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, thị xã tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trên địa bàn thị xã, sau một thời gian được kiểm soát tốt, đã xuất hiện nhiều ca bệnh lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn dân thị xã đã chủ động, tích cực, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định; dự ước cả năm 2021 thực hiện đạt và vượt 08/15 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra (03 chỉ tiêuvượt kế hoạch), trong đó 07 chỉ tiêu không đạt đó là:Tổng thu ngân sách nhà nước (so với Ngih quyết HĐND thị xã giao đạt 221/344 tỷ đồng); Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (3.614/5.600 tỷ đồng); Xã đạt chuẩn nông thôn mới (1/2 xã); Trường công lập đạt chuẩn quốc gia (2/3 trường); Phường đạt đô thị văn minh (0/2 phường); Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (đạt 75/85%).

Sản xuất nông - lâm - thủy sản được xác định là lĩnh vực ổn định nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt 2.922.106  triệu đồng. Sản lượng khai thác thuỷ sản ước đạt 28.000 tấn, bằng  so với cùng kỳ; sản lượng tôm hùm các loại ước đạt 1.050 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ, nhưng giá tôm hùm tăng nên người nuôi có lãi. Công tác sắp xếp lồng, bè và giao mặt nước biển NTTS được tập trung chỉ đạo, đến nay cơ bản hoàn thành việc thành lập tổ cộng đồng NTTS. Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai, đến nay tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt 164 tiêu chí/09 xã; UBND tỉnh công nhận 02 xã (Xuân Phương, Xuân Bình) đạt chuẩn nông thôn mới; xã Xuân thọ 2 đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đang đề nghị Tỉnh công nhận.

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thị xã

Năm 2022, UBND TX Sông Cầu đề ra mục tiêu tổng quát và 17 chỉ tiêu chủ yếu đó là: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 15,2% so với năm 2021; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 550,3 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 11.200 tỷ đồng; Có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Xuân Lâm); Có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia; Giải quyết việc làm cho 4.200  lao động, trong đó có việc làm mới tăng thêm 600 lao động/năm; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%; Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 93,5%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể thấp còi) ≤  15%; Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2 ‰; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 68%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 27%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn thị xã 68,62%; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội/tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi tại thị xã 18%; 02 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, có 30 tuyến đường/13 xã, phường đạt chuẩn tuyến đường văn minh đô thị (21 tuyến/4 phường, 09/9 xã); Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,3%; Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư 9 xã đạt > 96%; Tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư 04 phường đạt 98%; Tỉ lệ hộ dân 04 phường có biện pháp tự thu gom và xử lý rác thải hợp lý đạt 95% và tỷ lệ giao quân đạt 100%.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã còn được nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thị xã năm 2022. Báo cáo tóm tắt của UBND thị xã về kết quả tiếp thu trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND thị xã. Thường trực HĐND thị xã trình bày Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã năm 2022. Tờ trình về Thành lập 02 đoàn giám sát của HĐND thị xã trong năm 2022. UBND thị xã trình bày các nội dung Tờ trình trình ra kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đối với HĐND, UBND thị xã tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã và báo cáo thẩm tra của hai ban hội đồng.

Tại kỳ họp lần này, đại biểu HĐND TX Sông Cầu khóa XII đã nhất trí cao thông qua 18 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết phê chuẩn kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (thứ 3 và 4) Hội đồng nhân dân thị xã, khóa XII; Nghị Quyết của Thường trực HĐND thị xã về Thành lập 02 đoàn Giám sát của HĐND thị xã năm 2022; Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2022; Nghị quyết về phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Nghị quyết về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 2, xã Xuân Hải; Nghị quyết về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư An Thạnh, Phường Xuân Đài; Nghị quyết về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Công viên khu phố Phước Lý, Phường Xuân Yên; Nghị quyết về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Yết Kiêu, Phường Xuân Phú; Nghị quyết về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hoà Phú, xã Xuân Cảnh; Nghị quyết về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hoà Lợi, xã Xuân Cảnh; Nghị quyết về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư An Bình Thạnh ( Giai đoạn 2); Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường Hoà Hiệp - Phú Dương (giai đoạn 1); Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường Trung Trinh-Vũng La (giai đoạn 1); Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên; Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Nguồn vốn thị xã quản lý) và Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thị xã Sông Cầu.

MỸ CHUNG

Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ XUÂN LỘC, THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN Chịu trách nhiệm nội dung: Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc. Địa chỉ: thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257 3711335 Email: xuanloc.songcau@phuyen.gov.vn Trang thông tin đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Ghi rõ nguồn phi phát hành thông tin từ Website này.